Un nou llibre sobre les execucions hipotecàries a la Biblioteca

Recentment hem adquirit per a la Biblioteca del Col·legi el llibre:

CABALLERO GEA, J.A. Hipotecas, contratos bancarios, intereses, ejecución hipotecaria judicial: síntesis y ordenación de la doctrina de los Tribunales y de la Dirección General de Registros y Notariado. Madrid: Dykinson, 2012.

Demaneu-lo en préstec a la Biblioteca del Col·legi!

(préstec reservat als col·legiats de l’ICATER i alumnes de l’EPJ Anselm Ramoneda).

Voleu saber què més tenim sobre les execucions hipotecàries a la Biblioteca? Consulteu el Catàleg en línia

Actualitzat l’espai Legislació Hipotecària

Hem actualitzat l’espai de Legislació Hipotecària.

Dins aquesta secció hi trobareu la legislació bàsica d’aquesta matèria, incloent-hi  el Codi de Bones Pràctiques que va aparèixer com a annex amb l’RDL 6/2012 de mesures urgents per ajudar els deutors hipotecaris sense recursos econòmics i el llistat d’entitats bancàries que l’havia subscrit en data 10 d’abril de 2012 (llistat publicat al BOE).

A data d’avui (13 juny 2012) pot ser que més entitats bancàries s’hi hagin adherit, per exemple, podeu consultar la llista que apareix AQUÍ (llista no oficial), o, encara millor, preguntar directament a l’entitat bancària que us interessi si ha subscrit el Codi.

Novetats editorials sobre la morositat hipotecària: ja les tenim a la Biblioteca!

Acabem de rebre la Biblioteca del Col·legi ja tenim a la vostra disposició dos llibres que us poden interessar:

– Molera Urgellés, J. Morositat hipotecària.Guia pràctica: alternatives i processos. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011.- 94 p., 18 cm (Transformacions; 4.2 Coneix els teus drets).

Sinopsi del llibre

Crisis económica y deudores hipotecaris: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo. Madrid: Defensor del Pueblo, 2012.- 194 p., 29 cm (Informes, estudios y documentos, 28).

(també disponible en pdf, accessible en línia)

Sinopsi i accés a l’informe

Benvinguts/Bienvenidos

Benvinguts,

Aquesta és la web que recull la documentació oberta al públic de l’Oficina d’Intermediació en Matèria d’Execucions Hipotecàries (OFIMEH), una iniciativa conjunta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa i de l’Ajuntament de la ciutat per donar assessorament, orientació i suport en la intermediació a totes aquelles famílies que estan o estaran aviat immerses en processos d’execució hipotecària.

Aquesta web pretén ser un lloc de referència documental per al tema de les execucions hipotecàries, i hi volem recollir totes aquelles resolucions novedoses (sentències, interlocutòries, etc.) que es vagin produint. Mirarem també de recollir notícies i novetats connectades amb aquesta matèria, com ara estudis, documents accessibles en xarxa o bé jornades o sessions de formació sobre aquesta temàtica tan actual.

Esperem que la nostra web us sigui útil!

________________

Bienvenidos,

Esta es la web que recopila la documentación abierta al público de la Oficina de Intermediación en Materia de Ejecuciones Hipotecarias (OFIMEH), una iniciativa conjunta del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa y del Ayuntamiento de la ciudad para ofrecer asesoramiento, orientación y apoyo en la intermediación a todas aquellas familias que están o estarán pronto inmersos en procesos de ejecución hipotecaria.

Esta web pretende ser un sitio de referencia documental para este tema, donde queremos recoger todas las resoluciones novedosas (sentencias, autors, etc.) que se vayan produciendo. Intentaremos también recoger noticias y novedades conectadas con esta materia, como por ejemplo estudios, documentos accesibles en la Red, o bien jornadas o sesiones de formación relacionadas con esta temática tan actual.

¡Esperamos que nuestra web os resulte útil!